✔ නාසිගුරාන් රෙස්ටුරන්ට් ක්‍රමයට Nasi goreng restaurant style by Apé Amma

Published by Darron Toy on


22 Comments

Apé Amma · May 31, 2019 at 7:43 am

✔ අර්තාපල් පැන්කේක්ස් Potato Pancakes by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=USAnwLqSOFk
✔ චිකන් සාටේ (ග්‍රිල්ඩ් චිකන්) Chicken Satay (skewered chicken) by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=QugQ6EYZb_E
✔ රසම රස පීනට් සෝස්(රටකජු) Easy Peanut Sauce recipe by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=Nsl-nivsAIk
✔ ක්‍රිස්පියට බැදපු ඉස්සෝ Crispy Fried Prawns by Apé Amma >> https://www.youtube.com/watch?v=LvWrPsuC01I

Deen Shazard · May 31, 2019 at 7:43 am

yummy

Rumesha Ranasinghe · May 31, 2019 at 7:43 am

I was waiting for this recipe until you share…. thanks

Irangani Rangani · May 31, 2019 at 7:43 am

තෙරුවන් සරණයි අපේ අම්මා ඔබට ..ගොඩාක් ආදර්ශමත් වැඩසටහනක්

Sanduni Pramodya · May 31, 2019 at 7:43 am

Ape amma chanel aka hraha gdk dewal igana gtta

Shelton Thyagaraja · May 31, 2019 at 7:43 am

This is the best nasi gureng!

Sandu Bandara · May 31, 2019 at 7:43 am

අර සෝස් එක හදන විදියත් කියල දෙන්නකෝ….

Rajitha Abeysinghe · May 31, 2019 at 7:43 am

Niyamai.hadanna one

Shanthi Joseph · May 31, 2019 at 7:43 am

Elama ape amma

Dad Somaweera · May 31, 2019 at 7:43 am

Wooow,another exciting one…
BORN TO MAKE DIVINE TASTE.
NONE CAN CHALLENGE YOUR
INBUILT GUN OF TALENT….
KEEP GOING.
GOD BLESS APE AMMA..

Fathima Hafsa · May 31, 2019 at 7:43 am

Super amme

Feroza Musnath · May 31, 2019 at 7:43 am

Thank you ape amma 💖

Maureen Joseph · May 31, 2019 at 7:43 am

Thanks very much.

Mercy Sherin · May 31, 2019 at 7:43 am

Thank you so much ape amma.

Sri Lanka today and future · May 31, 2019 at 7:43 am

Verry happy

Sameera Nishantha · May 31, 2019 at 7:43 am

Supiri ape amma 👍👍👍👍

Nethmi Anjana De Alwis · May 31, 2019 at 7:43 am

Thank you ape amma ..

Gangakumuduni Neluwaththa · May 31, 2019 at 7:43 am

Thanks ape amma

Umeda Madushani · May 31, 2019 at 7:43 am

Ape amme apita Brownies hadana heti kiyala dennako.

Sahara Sewwandi · May 31, 2019 at 7:43 am

superb I like it soooo much.thnks ape amma 😊😊😊😊😊😊😊

nuhoor naseer · May 31, 2019 at 7:43 am

very nice ape amma…

Naseer Ameer · May 31, 2019 at 7:43 am

first comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *